มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 กรกฏาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี ART AND DESIGN EXHIBITION 2022
                    นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี ART AND DESIGN EXHIBITION 2022                     รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแ...
29 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รณรงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกัน COVID – 19
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รณรงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ...
27 มิถุนายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
หลักสูตรดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตสำหรับครูดนตรี เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาและพัฒนาเครือข่ายทางดนตรี
หลักสูตรดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตสำหรับครูดนตรีเสริมสร้างศักยภา...
27 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วจก.มร.ชม.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย GooGle Workspace ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
มร.ชม. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย GooGle Workspace” 
26 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop เพิ่มศักยภาพครู ด้านการออกแบบวัดและการประเมินผลฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop เพิ่มศักยภาพครูด้านการออกแบบวัดและการประเมินผลฯ             เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏ...
23 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมโครงการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายออนไลน์
  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมโครงการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจำหน่ายออนไลน์
22 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ  มร.ชม. นำนักศึกษา ร่วม MOU เพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศึกษา
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ  มร.ชม. นำนักศึกษา ร่วม MOU
22 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                    รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการนำของ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอก...
21 มิถุนายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)  กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการศาสตร์ทางวิชาการร่วมกับประสบการณ์ทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ
                    คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)  กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการศาสตร์ทางวิชาการร่วมกับประสบการณ์ทางด้านธุรกิจของผู...
20 มิถุนายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.  จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th