มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (E-PLC) ประจำปี 2565
  คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลย...
11 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรบุคลากรธุรกิจบริการมืออาชีพในยุคปกติใหม่ (New Normal)เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. – 28 ธ.ค. 2565
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรบุคลากรธุรกิจบริการมืออาชีพในยุคปกติใหม่ (New Normal)เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. – 28 ธ.ค. 2565  
11 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ในนามผู้แทน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประธ...
11 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565
มร.ชม. มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหา...
11 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างรายปี ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กันยายน 2565
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างรายปี  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กันยายน 2565
11 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 21 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 21 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม.ร่วมเป็นเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมือง รู้ทันข่าวปลอม
  นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม.ร่วมเป็นเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมือง รู้ทันข่าวปลอม  
9 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
CMRU Lifelong Learning Centre ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการ EdSociate การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษาสำหรับครู - อาจารย์ไทย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMRU Lifelong Learning Centre  ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการ EdSociate การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษาสำหรับครู - อาจารย์ไทย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board            เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย...
8 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565
มร.ชม.ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น  ปีการศึกษา 2565   เม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th