มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม “สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย”
มร.ชม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม“สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย”            เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ...
15 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “1 ศตวรรษ อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์“1 ศตวรรษ อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย”           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย
15 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4/2565
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4/2565            รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
15 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย - หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย  JICA - THAILAND พร้อมคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยฯพณฯ NASHIDA Kazuya และ Mr.MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
13 สิงหาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565            นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าส...
13 สิงหาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565            ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 ณ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้ดอก-ไม้ประดับเชียงใหม่ และชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่า...
12 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหารและบุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา
ผู้บริหารและบุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
11 สิงหาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือมูลนิธิการศึกษาไทย และองค์กร The Field Alliance พัฒนาโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัย (Agroecology for Safe School Lunch)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือมูลนิธิการศึกษาไทย และองค์กร The Field Alliance พัฒนาโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัย (Agroecology for Safe School Lunch)            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัย (Agroecology for Safe School Lunch) และลงนาม...
11 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
10 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  หัวข้อ
    สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. ร่วมกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ "กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในประเทศไทยและต่างประเทศ"

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th