มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 36 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประ...
7 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน ๔  รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ประกอบด้วย                 ๑. เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ขนาด ๑๐,๐๐๐  ลูเมนส์        จำนวน ๑ เครื่อง
29 กันยายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  แบบมีเงื่อนไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -----------------------------------  
22 กันยายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วย แบบเพ็ท และแบบถัง จำนวน ๕ รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วย แบบเพ็ท และแบบถัง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
เรื่อง การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้พิมพ์งาน ภายในคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 กันยายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการชุมชนบ้านประหยั...
9 กันยายน 2559 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบมีเงื่อนไข
สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบมีเงื่อนไขมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีสอบราคา กำหนดใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบท้ายข่าว
 เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มภาคเหนือ
เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในงานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานบัณฑิตานุสรณ์

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104139 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558