มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

กลุ่มรัตนโกสินทร์

กลุ่มภาคกลาง

กลุ่มภาคใต้

กลุ่มภาคเหนือ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203298 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558