มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

24 กรกฏาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามประกาศเลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 16.30 น.  และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558                    โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362184 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558