มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปี 2559

12 ตุลาคม 2559 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2559 ออกไปก่อนหากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากเดิม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดและแจ้งเลื่อนการกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจากเดิมระหว่าง 21 - 24 ตุลาคม 2559 รวมทั้งเลื่อนพิธีบัณฑิตานาสรณ์ จากเดิม ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.cmru.ac.th และทางเฟสบุค Bunditcmru2559 และหากมหาวิทยาลัยทราบกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ในส่วนของ กำหนดการฝึกซ้อมและการรับชุดครุย สำหรับบัณฑิต มร.ชม. ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง #ขอขอบพระคุณบัณฑิตทุกท่าน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 053-885555 , 053-885395-7 และกองพัฒนานักศึกษา 053-885436


ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้จากเอกสารแนบทางด้านท้ายข่าว


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6720923 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558