มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

งานประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์สมาชิกชมรม MEDIA CMRU นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านรายการ CMRU In Box (มีLINKรับชมรายการ)

19 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 


 

งานประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์สมาชิกชมรม MEDIA CMRU

นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านรายการ CMRU In Box (มีLINKรับชมรายการ)

          นายจิณณวัตร ดาวนันท์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประธานชมรม MEDIA CMRU พร้อมตัวแทนสมาชิกชมรม ได้แก่  นางสาวสิริพร พิรารัตน์ นางสาวศุภาวรรณ โนจา ร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ CMRU Inbox ปี4 ตอนที่ 8 ตอน : MEDIA CMRU เรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวกิจกรรม ของชมรม MEDIA CMRU  ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชนปลูกฝังให้สมาชิกในชมรม สามารถเลือกรับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการป้องกันตนเองจากปัญหาทางสังคมที่เกิดจากการรับสื่ออาทิความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และสารเสพติดที่แฝงมากับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ โฆษณาชวนเชื่อหรือข่าวที่แชร์โดยไม่ผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงกิจกรรมของชมรมประกอบด้วย การละลายพฤติกรรม การพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการรับสื่อและกิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อให้สมาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์ในการรับสื่อ การผลิตสื่อ และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ในการผลิตสื่อร่วมกัน

                ติดตามชมรายการ CMRU Inbox ปี4 ตอนที่ 8 ตอน : MEDIA CMRU เรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ได้ทาง วีทีวี เคเบิลทีวี No.1 ด้านการสื่อสารของคนเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 18.45 น. หรือรับชมออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทาง www.youtube.com/cmruinbox และรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.public.cmru.ac.th

ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ติดตามรับชมรายการโทรทัศน์โดยงานประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง >> Click

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th