มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา มร.ชม. จัดนิทรรศการ “พ่อหลวงของเรา” ถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9

19 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา มร.ชม. จัดนิทรรศการ “พ่อหลวงของเรา”

ถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9

ผ่านภาพวาดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

          ผศ.อำนาจ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงได้จัดการแสดงผลงานภาพถ่ายพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่อ "พ่อหลวงของเรา” เพื่อให้นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความอาลัยผ่านผลงานกว่า 40 ชิ้น ซึ่งเป็นภาพวาดฝีมือของนักศึกษาทั้งหมด โดยได้จัดแสดงผลงานเมื่อวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

         ติดตามชมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนิทรรศการ “พ่อหลวงของเรา” โดยนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมฟังความรู้สึกของตัวแทนนักศึกษาที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงผลงานแห่งความจงรักภักดีในครั้งนี้ ในรายการ CMRU Inbox ปี 4 ตอนที่ 10 ภาพแห่งความภักดี แด่ “พ่อหลวงของเรา” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU TV ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ทางช่องวีทีวีชาแนล วีทีวีเคเบิลทีวี นัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของคนเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 18.45 น. รวมทั้งทาง www.youtube.com/cmruinbox หรือรับชมรายการย้อนหลังทาง www.public.cmru.ac.th

ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th