มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ผุดแคมเปญ “สะพานลอยที่ถูกลืม” กระตุ้นประชาชนเห็นความสำคัญสะพานลอยลดปัญหาอุบัติเหตุ (มีลิงค์รับชมรายการ)

27 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ผุดแคมเปญ “สะพานลอยที่ถูกลืม”

กระตุ้นประชาชนเห็นความสำคัญสะพานลอยลดปัญหาอุบัติเหตุ (มีลิงค์รับชมรายการ)

            นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “สะพานลอยที่ถูกลืม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้สัญจรบนถนนใช้สะพานลอยในการข้ามถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจัดกิจกรรม ROAD SHOW เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะพานลอย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการข้ามถนนแต่กลับถูกมองข้ามและไม่มีการใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งที่สะพานลอยมีประโยชน์ทั้งการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุอีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

            ในการนี้ นางสาวพิมพ์ศิริ จินาจันทร์ พร้อมด้วย นางสาวชมพูนุช ปะทะมะเทศ นางสาวสุวิมล มณีรัตน์และนายนรีภัสร์  ไกรศรปริยฉัตร ตัวแทนนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตัวแทนนักศึกษาจากโครงการรณรงค์สะพานลอยที่ถูกลืม ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ CMRU Inbox ปี 4 ตอนที่ 9  ตอน ข้ามถนนปลอดภัยถ้าสะพานลอยไม่ถูกลืม CMRU#โครงการสะพานลอยที่ถูกลืม  รายการโทรทัศน์ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถึงที่มาของโครงการดังกล่าวพร้อมเชิญชวนให้ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนทุกคนหันมาใช้สะพานลอยในการข้ามถนนเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ติดตามชมรายการ CMRU Inbox ปี 4 ตอนที่ 9  ตอน ข้ามถนนปลอดภัยถ้าสะพานลอยไม่ถูกลืม CMRU#โครงการสะพานลอยที่ถูกลืมได้ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งทาง วีทีวีชาแนล วีทีวีเคเบิลทีวี นัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของคนเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 18.45 น. หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง www.youtube.com/cmruinbox และทาง www.public.cmru.ac.th 

ภาพ: นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th