มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ลั่นไกหนุ่ม “ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล” นศ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าเหรียญทองปืนสั้นยิงช้า ซีเกมส์ ครั้งที่ 29

23 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ลั่นไกหนุ่ม “ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล” นศ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าเหรียญทองปืนสั้นยิงช้า ซีเกมส์ ครั้งที่ 29

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ผลงาน 1 เหรียญทอง การแข่งขันปืนสั้นยิงช้า 50 เมตร ที่สนามยิงปืน เนชั่นแนล เรนจ์ เซ็นเตอร์ ซูบัง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ : อาจารย์ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ และนายกสโมสรอาจารย์ , 
คุณธนะโชค สันต์สวัสดิ์ วิศวกร กองอาคารสถานที่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558