มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ เชิญสุดยอดผู้กำกับ มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา การสัมมนา “โคตรคนกำกับ”

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ เชิญสุดยอดผู้กำกับ มะเดี่ยว-ชูเกียรติ

ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา การสัมมนา “โคตรคนกำกับ”


 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ “โคตรคนกำกับ” ซึ่งเป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ แชร์ไอเดียการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ยุคดิจิทัลและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้กำกับยุคใหม่ โดยมีคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล หรือ คุณมะเดี่ยว ผู้กำกับชื่อดัง เจ้าของผลงานกำกับภาพยนตร์มากมาย อาทิ ฝัน หวาน อาย จูบ  “คน ผี ปีศาจ” “13 เกมสยอง”  “รักแห่งสยาม” "Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ" เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาคนิเทศศาสตร์  แขนงการประชาสัมพันธ์และแขนงการโฆษณา คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้ที่สนใจการกำกับภาพยนตร์ ร่วมการสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ – ข้อมูล: นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558