มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา

 

มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษาผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Padang State University  (ปาดังสเตต ยูนิเวอร์ซิตี้) University of Jember (ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเจมเบอร์) Indonesia University of Education (อินโดนีเซียยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเอ็ดดูเคชั่น) University of PGRI Yogyakarta (ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟพีจีอาไอยอกยาการ์ต้า) Syiah Kuala University (เชียะห์กัวลายูนิเวอร์ซิตี้) Sriwijaya University (ศรีวิจาย่ายูนิเวอร์ซิตี้) และ Sepuluh Nopember Institute of Technology (เซปูลูห์ โนเวมเบอร์ อินสติติวท์ ออฟ เทคโนโลยี) ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาบริบทด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทยและหารือความร่วมมือในด้านการจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาระหว่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

               กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718674 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558