มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย “ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”

 

มร.ชม. จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน 

                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 พร้อมจุดเครื่องทองน้อย กล่าวแสดงความไว้อาลัยเพื่อเป็นการน้อมสำนึก  ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และพสกนิกรชาวไทย ในงาน ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจแสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวง ของแผ่นดินณ ลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนผู้นำชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ชุมชนศรีมงคล  ผู้แทนจากตลาดศิริวัฒนา และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย และขับร้องเพลงแสดงความอาลัยบทเพลงในหลวงในดวงใจและในหลวงของแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้กึกก้องทั่วบริเวณพิธี

ภาพ: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน / นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ 

ข่าว:นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม กล้อง PR1 พัชริดา เขียวขุนเนิน  >> Click    

ประมวลภาพกิจกรรม ภาพโดรน  >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718675 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558