มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกซ้อมบัณฑิต เตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปี 2560 โดย คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 41 ในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 การซ้อมกลุ่มย่อยและการซ้อมกลุ่มรวม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว และ วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

                    ทั้งนี้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 มีกำหนดการร่วมงานบัณฑิตานุสรณ์ ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและถ่ายรูกับญาติ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 และจะได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / นายสุจินดา วรมิตร , นายอภิวัฒน์ กิติวงค์ , นายทีฑายุ กลิ่นบุญ , นายนภัสกร แก้ววันดี , นายพรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี และนายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม CMRU Photo Activities

วันที่ 31/10/60 >> อัลบั้ม 1 > อัลบั้ม 2 > อัลบั้ม 3 > อัลบั้ม 4 > อัลบั้ม 5

วันที่ 1/11/60 รอบแรก >> อัลบั้ม 1 > อัลบั้ม 2 /// รอบสอง >> อัลบั้ม 1 > อัลบั้ม 2

วันที่ 2/11/60 บแรก >> อัลบั้ม 1 > อัลบั้ม 2 /// รอบสอง >> อัลบั้ม 1 > อัลบั้ม 2

วันที่ 3/11/60 บแรก >> อัลบั้ม 1 > อัลบั้ม 2 /// รอบสอง >> อัลบั้ม 1 > อัลบั้ม 2
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773205 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558