มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41

4 พฤศจิกายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปี 2560 โดยภายในงานได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น การร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 และการถ่ายภาพหมู่ ถ่ายรูปกับญาติและถ่ายรูปร่วมกันเพื่อน พี่ น้องในสถาบัน

                    ทั้งนี้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 มีกำหนดการร่วมงานบัณฑิตานุสรณ์ ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและถ่ายรูกับญาติ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 และจะได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / นายสุจินดา วรมิตร , นายอภิวัฒน์ กิติวงค์ , นายทีฑายุ กลิ่นบุญ , นายนภัสกร แก้ววันดี , นายพรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี และนายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม CMRU Photo Activities

ประมวลภาพอัลบั้ม 1 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 2 >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773193 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558