มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ภาษา เปิดหลักสูตร Preparation for TOEIC Test เพิ่มเติม 3 กลุ่ม

27 พฤศจิกายน 2560 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

ศูนย์ภาษา เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม 3 กลุ่ม ดังนี้
- Preparation for TOEIC Test - Section 4 เรียนวันอังคาร / พฤหัส 
เวลา 9.30 - 12.00 
- Preparation for TOEIC Test - Section 5 เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 และวันเสาร์ เวลา 18.00 - 20.00
- Preparation for TOEIC Test - Section 6 เรียนวันจันทร์ / พุธ 
เวลา 15.30 - 18.00

* นักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้วและต้องการแก้ไข ติดต่อได้ที่ศูนย์ภาษา โทร 053-885868
* คะแนนกิจกรรม 3 หน่วยกิตต่อ 1 หลักสูตร
* ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 27 พย. - 7 ธค. 60 กลุ่มละ 50 คน 
สมัครได้ที่

http://www.lc.cmru.ac.th/training/

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5622376 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558