มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปี 2561

1 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มร.ชม. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปี 2561


หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปี 2561หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น/ชุมชน  นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น/ชุมชน ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน โดยผู้เข้าร่วมประกวดทั้งกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ได้ที่ www.culture.cmru.ac.th และส่งโครงการเข้าร่วมประกวดในวันที่ 8 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารเทพรัตนราชสุดา โทรศัพท์ 053 - 885880


รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click    

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5622376 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558