มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เด็กนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สวมใส่ชุดยูกาตะ ร่วมกิจกรรมของชมรมปันน้ำใจให้น้อง

7 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

เด็กนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวมใส่ชุดยูกาตะ ร่วมกิจกรรมของชมรมปันน้ำใจให้น้อง


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพในชุดยูกาตะ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจรรมถ่ายภาพในชุดยูกาตะ นับเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ชมรมปันน้ำใจให้น้อง โดยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร สำหรับปีนี้ จะจัดกิจกรรมจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยรายได้ทั้งหมดนำไปบริจาค ซื้ออุปกรณ์การเรียนและข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจร่วมถ่ายภาพในชุดยูกาตะ เพื่อบันทึกเป็นภาพแห่งความทรงจำ ณ บริเวณจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ภาพ/ข่าว นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629640 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558