มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม จัดการอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา

18 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา


เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา โดยมี ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษา เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ภาพ/ข่าว : นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785032 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558