มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศจาก กองอาคารสถานที่ "แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ตลอดทั้งวัน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

18 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

แจ้งประกาศจาก กองอาคารสถานที่

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ตลอดทั้งวัน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560


ด้วยบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัยให้เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างบริเวณถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ (ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ) เชื่อมต่อกับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการตัดต่อและเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ากับระบบ ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองอาคารสถานที่ 053-885-380-2

 

ประกาศแจ้งโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ.

ที่มาข้อมูล : กองอาคารสถานที่ สนอ.

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558