มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

27 ธันวาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดใหม่ดังนี้

                                            เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

 ๑. เครื่องวัดความแสง  จำนวน ๒ รายการ

 บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด

๑๐๔,๕๐๐ บาท

๒.  เครื่องวัดระดับเสียง จำนวน ๔ เครื่อง

 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ๓. เครื่องวัดดัชนีความร้อน 

ในสภาพแวดล้อม  จำนวน ๒ เครื่อง

 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

๔๐๐,๐๐๐ บาท

  


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785026 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558