มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561 วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

29 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561

วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่      


                           

เนื่องในศุภวาระวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2561  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป   ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมพิธีตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  


ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785130 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558