มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

1 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

                 

              เช้าวันนี้ (๑ มกราคม ๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี อดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่           
              ภายหลังจากเสร็จพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบปฏิทินที่ระลึก พ.ศ.๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยให้แก่อดีตผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ก่อนรับฟังพรปีใหม่จากอาจารย์ภัทรา  ณ เชียงใหม่ อาจารย์อาวุโส ซึ่งในช่วงท้ายได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอรับพรจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย 

ข่าว  : สุกัญญา  แก้ววรรณ 
นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : สุกัญญา  แก้ววรรณ / พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

            

                    

                

ประมวลภาพกิจกรรม >> กล้อง 1 Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785028 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558