มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ร่วมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 11 "ช้างเผือกเกมส์"

5 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษานานาชาติ

ร่วมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 11 "ช้างเผือกเกมส์"


 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 "ช้างเผือกเกมส์" เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษานานาชาติที่เดินทางมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน กว่า 400 คน

          โดยในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล (ชาย) , (หญิง) / เทเบิลเทนนิส (ชายเดี่ยว) , (หญิงเดี่ยว) , (คู่ผสม) และเปตอง (ทีมชาย) , (ทีมหญิง) , (คู่ผสม) และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักกะเย่อทีมผสม วิ่งผลัดคีบลูกปิงปองทีมผสม วิ่งผลัดสามขาทีมผสม และวิ่งผลัด ฮูล่าฮูปทีมหญิง

        นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อาทิ Tram and Walk นั่งรถรางชมนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเก่า 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง พร้อมเยี่ยมชมวัดป่าเป้า วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร กิจกรรมเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนหมื่นสาร ชุมชนช่างเครื่องเขิน รับชมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากแต่ละมหาวิทยาลัย และการประกวด Mr. & Miss International Students อีกด้วย

                                                                                     

        

                                    


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785496 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558