มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

8 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

    เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 2 

    - ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม 2561

    - เริ่มอบรม วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

     >> ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2

   

    หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

    สอบถามโทร 053-885868


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785305 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558