มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

11 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางไปรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 สามารถมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับ สำหรับผู้ที่มารับไม่ได้สามารถมอบฉันทะโดยใช้สำเนาบัตรลงชื่อรับรองสำเนา พร้อมระบุชื่อผู้มอบฉันทะในการรับ (สามารถส่งเอกสารทางอีเมล์ให้ผู้รับมอบฉันทะมาดำเนินการได้)


คลิก ดูรายละเอียด :: นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785148 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558