มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม. FM 88.5 MHz ร่วมกับชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าและชุมชนศรีมงคล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

13 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม. FM 88.5 MHz ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กับชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าและชุมชนศรีมงคล


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz ร่วมกับ 2 ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในช่วงเช้าได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และในช่วงบ่าย ได้ร่วมกับชุมชนศรีมงคล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านชุมชนศรีมงคล ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งสองชุมชนเป็นอย่างมาก ต่างพาบุตรหลานมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5784931 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558