มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ธนาคารขยะรีไซเคิล มร.ชม. จัดกิจกรรม “ข้าวไข่เจียวของพี่ เพื่อน้องคนดีที่น่ารัก”

14 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ธนาคารขยะรีไซเคิล มร.ชม. จัดกิจกรรม “ข้าวไข่เจียวของพี่ เพื่อน้องคนดีที่น่ารัก”
ธนาคารขยะรีไซเคิล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “ข้าวไข่เจียวของพี่ เพื่อน้องคนดีที่น่ารัก” เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ธนาคารขยะรีไซเคิล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม นอกเหนือจากภารกิจหลักในการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริโภคอาหารปรุงสุกที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย ทั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินโครงการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมจัดเตรียมเครื่องปรุงพร้อมให้บริการข้าวไข่เจียวแก่น้อง ๆ และผู้มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมาก


     


  

    ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : พัชริดา  เขียวขุนเนิน  /  สุกัญญา แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785147 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558