มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”

15 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


                                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”                                                                


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”  วิทยากรโดย อาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคุณณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885860

 

หมายเหตุ: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมรับ 1 หน่วยกิตกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม >> Click

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558