มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018

 

สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ พิชชาภรณ์  กันธะรีย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลขวัญใจบิ๊กซี จากการประกวดในโครงการ Big C Girl Kids 2018  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด  หรือ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จัดขึ้น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

 ภาพ - ข้อมูล : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558