มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้ 
        - หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS (4 Skills)สำหรับอาจารย์ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยศูนย์ภาษาได้เชิญ Mr. Martin Gordon ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS มาเป็นเวลากว่า 14 ปี และเคยเป็นกรรมการผู้ให้คะแนนการสอบ IELTS (IELTS examiner) มาแล้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยอบรมทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ห้อง 27045 เริ่มอบรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
        - หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมโดย อ. พะเยา นุเสน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก อบรมทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ห้อง 27045 เริ่มอบรมตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

          อาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ สามารถลงชื่อได้ที่คณะ/หน่วยงาย ที่สังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งแบบตอบรับคืนศูนย์ภาษา ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โทรสาร. 5867 สอบถามโทร 053-885867-68


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558