มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2561 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกอบด้วย

๑. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Ultrapure water type II) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรัับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ๒. เครื่องเขย่า จำนวน ๒ รายการ  ประกอบด้วย
       ๒.๑ เครื่องเขย่าสารอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี
       ๒.๒ เครื่องเขย่าสารอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วันที่ประกาศ 18  มกราคม 2561  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 23  มกราคม 2561

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน

โดยทำหนังสือถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่งมายัง งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทรศัพท์/โทรสาร 053-885364

e-mail : tender@cmru.ac.th

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558