มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน กาดมั่ว คัวกิ๋น 1 ก.พ. นี้

 

 

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.

ขอเชิญร่วมงาน กาดมั่ว คัวกิ๋น 1 ก.พ. นี้ 

นักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมกิจกรรม กาดมั่ว คัวกิ๋น

ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00  ภายในงานพบการจำหน่ายอาหาร อาทิ ข้าวจี่ ซาลาเปา ไส้ย่าง

ไอติมกะทิ  ขนมข้าวปั้นโบราณ บัวลอย และข้าวเกรียบปากหม้อ  และร่วมสนุกกับกิจกรรมตักไข่ลุ้นรางวัล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ ตามวันเวลา

และสถานที่ดังกล่าว  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   053-885-800

 

ภาพ - ข้อมูล : นักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


................................................................................................................................................................................................................................


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558