มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. จัดโครงการ BIZ START UP @ CMRU ครั้งที่ 3 "กาดหมั้ว คัวกิ๋น"

1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.

จัดโครงการ BIZ START UP @ CMRU ครั้งที่ 3 "กาดหมั้ว คัวกิ๋น"

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ BIZ START UP @ CMRU ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          โครงการ BIZ START UP @ CMRU ครั้งที่ 3 "กาดหมั้ว คัวกิ๋น"  จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ ในการทดลองจำหน่ายสินค้า เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม ประกอบการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การจำหน่ายอาหาร อาทิ ข้าวจี่ ซาลาเปา ไส้ย่าง ไอติมกะทิ  ขนมข้าวปั้นโบราณ บัวลอย และข้าวเกรียบปากหม้อ  และกิจกรรมตักไข่ลุ้นรางวัลโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน

 
ภาพ - ข่าว : นางสาวสุพิชชา ร่มป่าตัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629640 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558