มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแดนซากุระ ในโอกาสเยือนไทยแลกเปลี่ยนการบริหารงานและการจัดการศึกษาหลักสูตรครู

11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแดนซากุระ

ในโอกาสเยือนไทยแลกเปลี่ยนการบริหารงานและการจัดการศึกษาหลักสูตรครู          ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศไทย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาครูระดับปริญญาโท รวมทั้งศึกษางานด้านวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

          ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครู ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์ที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือ  ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศญี่ปุ่น มาอย่างยาวนาน มีโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกันมากมาย และสำหรับโครงการพัฒนาการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยชิกะประเทศญี่ปุ่น การอบรมต่างประเทศประจำปี 2561 ในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายการบริหารงานและจัดการศึกษาของทางศึกษาศาสตร์กิจกรรมการศึกษาดูงานและสังเกตการสถานศึกษาของรัฐในระดับประถมศึกษา กิจกรรมการวิจัยเชิงร่วมมือกับครูในโรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่น กิจกรรมศึกษาดูงาน สังเกตการณ์โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่นโดยมีอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครูจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมโครงการในครั้งนี้  ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362191 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558