มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. รับฟังการนำเสนอโครงการ Smart University

13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้บริหาร มร.ชม. รับฟังการนำเสนอโครงการ Smart University


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลิงค์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงาน ในโอกาสเข้าพบคณะผู้บริหารพร้อมนำเสนอโครงการ Smart University เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การ Smart University ในการใช้นวัตกรรมการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

              

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบคุณภาพ : คุณภาคภูมิ  ทะนุดี  รก.ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558