มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP 2018

21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทุกคณะ ทุกสาขา ให้ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษา

http://www.lc.cmru.ac.th/?p=2904

* นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทุกคนต้องสอบ
** สอบระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561
*** ศูนย์ภาษา จะแจ้งให้มารับใบรับรองผลการสอบด้วยตัวเองอีกครั้ง

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดและต้องการขอยกเลิกวันที่ลงทะเบียนผิด ให้มาทำเรื่องขอยกเลิกวันสอบได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 หลังจากลงทะเบียนสอบไม่เกิน 2 วัน และให้ไปลงทะเบียนวันที่ และเวลาสอบที่ต้องการใหม่ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718684 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558