มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์”

7 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์”


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงานนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 จัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนชาวไทยทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยนานัปการ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” และภายในงานจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมการบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงจัดให้มีการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์” ขึ้น โดยในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ จัดให้มีการลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ พร้อมมอบโปสการ์ดที่ระลึกให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรกว่า 700 คน และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม

 
ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718703 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558