มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาวงาม ว.นานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง Miss Grand Chiang Mai 2018 เป็นตัวแทนเอื้องงามเชียงใหม่ เตรียมประกวด Miss Grand Thailand 2018 ก.ค. นี้

 

 

สาวงาม ว.นานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง Miss Grand Chiang Mai 2018

เป็นตัวแทนเอื้องงามเชียงใหม่ เตรียมประกวด Miss Grand Thailand 2018 ก.ค. นี้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรชดา ไชยสาร หรือ น้องใยไหม (หมายเลข13) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสคว้าตำแหน่ง Miss Grand Chiang Mai 2018 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเข้าร่วมการประกวด  Miss Grand Thailand 2018 ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

 ข้อมูล : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

/กองประกวด Miss Grand Chiang Mai 2018

ขอขอบคุณภาพจาก : H. Photographer


 

ประมวลภาพการประกวดจาก H. Photographer  >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th