มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยแพร่ข่าวสาร รอบรั้วดำเหลือง สู่ชุมชน

 

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่ข่าวสาร รอบรั้วดำเหลือง  สู่ชุมชนงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์   พิงค์ราชภัฏ ให้กับผู้นำชุมชน และ นักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หรือ กศน.อำเภอสันทราย เพื่อนำเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งบทความ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ความรู้รอบตัวด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการ ความรู้ แก่ประชาชนในชุมชน อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กศน. อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่และยังได้แนะนำช่องทางการติดตามอ่านวารสารแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถอ่านได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.public.cmru.ac.th ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 885 555 ต่อ 9

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

อ่านพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713438 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558