มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

11 เมษายน 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยกำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร  ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 2 ราย แต่เสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561  และจะประกาศรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง

                  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  11 เมษายน  พ.ศ. 2561

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5622376 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558