มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เอกสารเพิ่มเติมการนำชี้สถานที่ ฉบับที่ 2 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมการนำชี้สถานที่ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามประกาศจ้างออกแบบฯ เลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561

(ตามไฟท์แนบ)

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074452 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558