มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

23 พฤษภาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 3-16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่  17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 2 ราย โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074419 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558