มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

28 พฤษภาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศเลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   เป็นผู้จัดทำประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074409 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558