มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 มิถุนายน 2561 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 

ตราครุฑ

                                                                                             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนองานในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 จำนวน 5 รายนั้น

ผลปรากฏว่า บริษัท แผลงฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,300,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  22  มิถุนายน พ.ศ.2561

 

 

 

                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536945 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558