มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายการจำหน่ายคูปองรถประจำทางไป-กลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนย์แม่ริม

 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่จะซื้อคูปองรถโดยสารสามารถซื้อได้ที่                         

 1.ศูนย์เวียงบัว (อ.เมือง)   ดังนี้                                                       
1.1 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (CMRU SHOP) ตั้งแต่เวลา 8.00 -  17.00 น. ได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ                                                             
 
2. ศูนย์แม่ริม (อ.แม่ริม)     ดังนี้                                                   
2.1 สำนักงานคณะครุศาสตร์                                                                     
2.2 สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                   
2.3 สำนักงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713434 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558