มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ

3 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ


นายฉัตรมงคล ซาคุณ ประธานชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศรัทธาประชาชน ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในทุกวันพุธ เวลา 7.00 น.  ถึง 7.45 น. ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นประจำทุกสัปดาห์ในทุกวันพุธ เริ่มสัปดาห์แรกในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นี้

 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาพ : ชมรมพุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ติดตามข่าวสารชมรมพุทธศาสตร์ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558