มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน

ตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 30 ทีม เข้าร่วมพิธีเปิด

ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ทีม 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ทีม 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยทีม 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 8 ทีมได้แก่ โรงเรียนสันกำแพงทีม 2, โรงเรียนพร้าววิทยาคม ทีม 2, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ทีม 2 , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีม 1 , โรงเรียนวชิราลัย ทีม2, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว, โรงเรียนแม่แตง ทีม1 และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยทีม 2

ทั้งนี้ การแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเศรษฐศาสตร์และการบัญชี อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ >> Click    

ชมภาพ LIVE การแข่งขันย้อนหลัง >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327464 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558