มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเต้นตัวน้อย 2 ทีม จากรั้วสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยอีกครั้ง ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019

22 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักเต้นตัวน้อย 2 ทีม จากรั้วสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยอีกครั้ง ในการแข่งขัน

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019

 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2561  โดยมี นายธนังกร  ธัญญากรพิสิษฐ์ ,นายสุรเชษฐ์  จันทร์อ้วน  , นายเจษฎา  ไชยวงศ์และนายณัฐพล  สมบูรณ์ทวีสุข เป็นครูผู้ฝึกสอน  นายจักรกฤษณ์   แสนใจ   และนางวรารัตน์   หมอดู  เป็นครูผู้ควบคุม ผลปรากฎว่าทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร่น Junior (อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์) และรางวัลชนะเลิศ รุ่นPre – teenage (อายุ 10-14 ปีบริบูรณ์) และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคเหนือต่อไป


ภาพ – ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362615 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558